Konstfrämjandet Sörmland

2

Konstfrämjandet Sörmland

Ändringar i öppettiderna

Konstfrämjandet Sörmlands fasad under Konst som Klapp (foto: L. Lindgren)

På grund av förändrad personalhållning kommer Konstfrämjandet Sörmland efter den 22 december 2017 att hålla öppet:

 

Lördagen 30 december 11:00 – 14:00
Torsdagen 11 januari 11:00 – 14:00 (följt av nedplockning av julutställning)
Efterföljande helgfria lördagar.

 

Reguljära öppettider återupptas när ny kontors- och galleripersonal har anställts.