Konstfrämjandet Sörmland

2

Konstfrämjandet Sörmland

Dragning i Konst som klapps jullotteri

1:a pris   gick till Helena Lord. på lottnummer 52

2:a pris  gick till Anja Perngren på lottnummer 18

3:e pris gick till Marija Wrbec på lottnummer  91