Konstfrämjandet Sörmland

2

Konstfrämjandet Sörmland

KERSTIN NEIJ — #SERIGRAFI OCH CYANOTYPI#

Cyanotypi och Serigrafi.

Min utställning visar ett sökande inom två tekniker,cyanotypi och serigrafi.

Cyanotypin är en av de äldsta fotografiska processer. För mig är det här en ny spännande och outforskad teknik som är mycket primitiv och nyckfull,vilket är en av anledningar till att den väcker min nyfikenhet. Likt Anna Atkins (som 1843 var den första som med hjälp av denna teknik,sökte redovisa naturen omkring sig). Så har även jag fascinerats av att med hjälp av Cyanotypin fånga min närmiljö. I min trädgård har jag hittat rekvisitan i form av pinnar och allehanda bråte, och utifrån det har jag i mina bilder sökt gestalta både naturen samt associera till det narrativa.

Screentryck/serigrafi är en teknik som genom åren har intresserat mig. Jag arbetar gärna utifrån ett tema där varje bild ingår i ett seriellt flöde såsom t.ex. ”Stilla Flyt” vilket bygger på vattentablåer, där betraktaren får bli medskapare genom att plocka ut bilder och skapa sig sitt egna landskap. I båda dessa tekniker uppskattar jag friheten och den oändliga möjligheten till skapande.

  • Konstfrämjandet SörmlandVerkstadsgatan 8
  • 7 -26/9tisdag,onsdag och fredag 11-16.00 torsdag 11-18.00 lördag 11-14.00
  • fri entre