Konstfrämjandet Sörmland

2

Konstfrämjandet Sörmland

LÄNSMUSEET I NYKÖPING BLEV MYCKET DYRARE ÄN BERÄKNAT……..

Det nya länsmuseet i Nyköping blev mycket dyrare än beräknat. Museet har blivit mycket uppskattat och utnämndes till Årets museum 2020. Särskilt ska de nya öppna magasinen uppskattas. Problemet är att det finns alldeles för lite medel över till det fria konstlivet av skilda slag. Många är de konstföreningar och konstkonstellationer  som inte får en enda krona i stöd från regionen, varken i årsbidrag eller aktivitetsbidrag.

Vilka ska stötta de som är aktiva inom konstvärlden i Sörmland, om inte regionen gör det? En annan form av viktigt stöd från det offentliga är tillgång till ändamålsenliga lokaler till ateljéer, utställningsytor samt kontor till rimlig kostnad.

Den allra viktigaste formen av stöd är dock köp av konst av sörmländska konstnärer och av gallerier verksamma i Sörmland. Vem ska annars köpa konst av sörmländska konstnärer till våra sjukhus, vårdcentraler, tandläkarmottagningar samt barn- och mödravårdscentraler t.ex.? Allt behöver inte inhandlas i Stockholm. Tidigare fanns ett direktiv i landstinget att en viss procentsiffra skulle inköpas i Sörmland. Det finns fortfarande goda exempel på gjorda inköp. Anders Movin tidigare röntgenläkare på Mälarsjukhuset var en som såg till att mycket konst av erkända konstnärer köptes in. När det gäller vikten av inköp är det inte bara regionen som har ett ansvar utan här har var och en av våra nio kommuner ett ansvar att köpa in till äldreomsorgen, skolor och andra kommunala lokaler. Nu när behovet är stort att bygga nya anläggningar för både barn och gamla är det nödvändigt att påpeka att enprocents regeln finns, och den gäller både för ny- och ombyggnad. Vi som finns som aktörer inom konsten i Sörmland är på randen av att tvingas lägga ner vår verksamhet av ekonomiska och/ eller lokalproblem. Vi är inte ute efter att all konst ska köpas inom Sörmland, men att en viss del köps regionalt och lokalt borde vara en självklarhet.

Konstfrämjandet i Sörmland

Kristina Eriksson ordförande.