JOHAN HOLM — MÅLERI&FOTOGRAFI

Johan Holm föddes i Göteborg 1950. Från 1972 var han verksam i Stockholm. Först som fotografassistent och studier på konstfack. Därefter jobb som grafisk formgivare,fotograf och konstnär.

Sedan 2015 är Johan bosatt och verksam i Sörmlands hjärta,Malmköping.

När Johan skapar bilder växlar han mellan fotografi och måleri. Fotografierna avbildar,medan målningarna är abstrakta,spontana och improviserade. På det viset är de båda teknikerna varandras motpoler.

Med kameran kan man snabbt fånga motiv på olika platser runt om i världen. Det abstrakta måleriet skapas under lång tid i ateljen.

Många gånger under åren har de båda teknikerna förekommit på samma verk då Johan färglagt svartvita fotografier till en rad av sina utställningar.

Fotografierna på den här utställningen är ursprungligen från Berlin,men är bearbetade i datorn.

Målningarna kom till under den varma sommaren 2018 i ateljen i Malmköping

VERNISSAGE LÖRDAGEN DEN 1 JUNI 11-16:00 I KONSTNÄRENS NÄRVARO

Visa alla