Konstfrämjandet Sörmland

2

Konstfrämjandet Sörmland

Aktuellt i Konstfrämjandet Sörmland

Elena Kiseleva

Bokmärkeskonst i "Exlibris et cetera"

  • Konstfrämjandet SörmlandVerkstadsgatan 8
  • 9 september - 5 oktoberVernissage 11:00 - 16:00
  • Läs mer

Lennart Ström

Bortom horizonen

  • Konstfrämjandet SörtmlandVerkstadsgatan 8
  • 19 augusti till 7 septemberVernissage 11:00 - 16:00
  • Läs mer