Konstfrämjandet Sörmland

2

Konstfrämjandet Sörmland

<

>

Aktuellt i Konstfrämjandet Sörmland

Årsmötet 8 september

Onsdagen den 8 september genomförde Konstfrämjandet Sörmland sitt årsmöte. Årsmötet genomfördes senare än normalt pga. den pågående coronapandemin.

Mötet genomfördes i lokaler som EKA-knivar förfogar över på Kungsgatan 92 i Eskilstuna.