Vill du ställa ut hos oss?

Information till dig som önskar en utställning.

Du kan närsomhelst under årets gång skicka in en utställningsansökan till Konstfrämjandet Sörmland. När den är mottagen kommer den att sparas tills det är dags för vår styrelse att planera in kommande säsonger. Då vi får in fler ansökningar än vad vi har plats med under ett år sker ett visst urval. Vi har lång framförhållning i planeringen så var beredd på att ha lite tålamod i väntan på definitivt svar. Mål är att alla så småningom ska få veta vad som händer med sin ansökan.

Det vi vill se i din ansökan är lite kort om dig själv, vem du är och var du kommer ifrån. Vi vill gärna se ett konstnärs-CV med dina eventuella utbildningar och utställningserfarenheter. Vi vill också se bilder på vad du gör. Du kan också hänvisa till egen hemsida om du har en.

Det går bra att lämna in en utställningsansökan via e-post: