Om Konstfrämjandet Sörmland

Konstfrämjandet är en ideell förening vars uppgift är att visa, sälja och sprida konst från okända och kända konstnärer. Vi i Sörmland säljer grafiska blad på kommission samt konstkort, keramik och konstböcker. Vi har också försäljningsutställningar ca 12-14 gånger per år.

Konstfrämjandet är en bildningsorganisation för spridande av kvalitetskonst. Grafiken är den konstform som möjliggör uppdraget att nå ut med konst till många människor samtidigt som priset kan hållas på en rimlig nivå.

Ett sätt att nå ut är via utställningsverksamhet och utlåning av konst till på olika arbetsplatser. Här behöver vi många fler konstombud så att vi på ett bättre sätt än idag kan täcka in hela länet. Ett annat sätt är utställningen i vår egen lokal. Här har vi tagit en utställningspolicy som innebär att vi ska visa kända och etablerade konstnärer likaväl de som är på väg att bli kända. Unga, nyutbildade och någon riktig ”kioskvältare” behöver vi också. Därutöver vill vi visa att Sverige är ett mångkulturellt land genom att ha konstnärer som är födda i ett annat land.

Konstresor arbetar vi med, både kortare och längre. Den senaste resan i mars 2009 gick till Istanbul. Bilder finns under ”verksamheten”. Under våren 2010 genomfördes en resa till Minsk. Under 2013 gick resan till New York.

”Årets Sörmlandskonstnär” är en uppskattad utmärkelse som vi kan dela ut tack vare bidrag från våra medlemsorganisationer. Ulf Rehnholm från Eskilstuna blev utsedd till Årets Sörmlandskonstnär 2016.