Konstfrämjandet Sörmland

2

Konstfrämjandet Sörmland

Styrelse

  • Kristina Eriksson, ordf
  • Helena Lord, vice ordf.
  • Göran Johansson, kassör
  • Eeva Lengstrand ekonomiassistent
  • Sven-Olov Larsson
  • Arja Claesson
  • Eila Carlsson
  • Marija Vrbec
  • Lilian Sundholm