Konstfrämjandet Sörmland

2

Konstfrämjandet Sörmland

Styrelse

 • Kristina Eriksson, ordf
 • Helena Lord, vice ordf.
 • Göran Johansson, kassör
 • Eeva Lengstrand ekonomiassistent
 • Sven-Olov Larsson
 • Arja Claesson
 • Eila Carlsson
 • Lennart Ström
 • Marija Vrbec
 • Johannes Mattisson
 • Lilian Sundholm
 • Bengt Karlsson
 • Anställd personal: Anette Fallgren