Årsmötet 8 september

Onsdagen den 8 september genomförde Konstfrämjandet Sörmland sitt årsmöte. Årsmötet genomfördes senare än normalt pga. den pågående coronapandemin.

Mötet genomfördes i lokaler som EKA-knivar förfogar över på Kungsgatan 92 i Eskilstuna.

Onsdagen den 8 september genomförde Konstfrämjandet Sörmland sitt årsmöte. Årsmötet genomfördes senare än normalt pga. den pågående coronapandemin.

Mötet genomfördes i lokaler som EKA-knivar förfogar över på Kungsgatan 92 i Eskilstuna. Innan mötet presenterades företaget. Därefter presenterade Mona Kanaan sin konst.

Slutligen genomfördes årsmötets sedvanliga punkter. Verksamhetsberättelse, den ekonomiska berättelsen och plan för den fortsatta verksamheten antogs av mötet. Vidare genomfördes val av styrelse. Göran Johansson, Marija Vrbec, Eila Carlsson och Lilian Sundholm valdes för en period om två år. Efter valen ser styrelsen ut på följande vis:

Kristina Eriksson, ordförande
Göran Johansson, kassör
Helena Lord
Sven-Olof Larsson
Arja Claesson
Eeva Lengstrand
Marija Vrbec
Eila Carlsson
Lilian Sundholm

Visa alla