Avtal om utställnings- och folkbildningsverksamhet

Konstfrämjandet kommer att återuppta utställningsverksamheten i andra lokaler.

Konstfrämjandet Sörmland och ABF Sörmland idag den 25 februari 2022 slutit ett avtal om utställningsverksamhet och annan folkbildningsverksamhet. Avtalet innebär att Konstfrämjandet kommer att kunna genomföra fyra årliga utställningar (två på våren och två på hösten) i ABF-huset i Eskilstuna. Vidare kommer parterna att samarbeta om olika former av folkbildningsverksamhet som studiecirklar, föreläsningar etc.

– Det känns bra att återigen kunna planera för utställningar efter att vi lämnat den lokal vi tidigare förfogat över, säger Kristina Eriksson, ordförande för Konstfrämjandet Sörmland.

Konstfrämjandet kommer nu att planera för kommande utställningar och verksamhet vi avser att genomföra i samarbete med ABF Sörmland.

Visa alla