Utställning med Stina Melanton

Den 3 - 18 oktober ställer Stina Melanton ut aktuella verk i ABF:s Sörmland lokaler i Eskilstuna.

Insikt - Utsikt - En inre process

Jag vill spegla livets möjligheter och lösningar utifrån en inre process. Mänskliga utmaningar och frågeställningar beskrivs i ett ganska abstrakt formspråk. Ofta arbetar jag med samma motivkrets med olika uttryckssätt i form och material.

Mina bilder kan ses som del av, öppningar, ögonblick i en sådan process. De reflekterar möjligheter, öppna dörrar och att finna utvägar. Den röda livstråden gör sig påmind i objekten. Små lådor med vardagsmöbler och datorkomponenter.
Hemsida: https://stinamelanton.com

Stina Melanton är utbildad vid Konsthögskolan Stockholm. Hon har genomfört utställningar i Stockholm och på ett flertal olika platser i Sverige samt utsmyckningsuppdrag, bl.a. Departementshuset, Stockholm.

Förutom egen konstnärlig verksamhet har Stina även arbetat som lärare och projektledare i kreativa, skapande projekt, bl.a. Länskonstnär i Värmland (målgrupp ungdomar), samarbete Stockholm Europas Kulturhuvudstad-98 och Sveriges Konstföreningar Riks, seminarium Grafikens Hus 2010.

Stina är uppvuxen i Viggbyholm, Täby kommun. Har länge bott i Stockholm och är numera bosatt i Strängnäs.

Visa alla