Utställning på ABF-huset i Eskilstuna

Verk av Sackarias Luhanko

Konstfrämjandet ställer ut ett antal verk av olika konstnärer från och med den 30 januari 2024.

Konstfrämjandet Sörmland ställer ut verk av fyra konstnärer:

  • Sackarias Luhanko

  • Marit Björnegran

  • Evy Låås

  • Dorina Mocan

Verken finns att hitta på plan 3 i ABF-huset vid Fristadstorget i Eskilstuna. Kontakta ordförande Kristina Eriksson om särskilt intresse finns för enskilda konstverk.

Utställningen sker i samarbete med ABF Sörmland.

https://www.instagram.com/sackeart/

http://www.maritbjornegran.com/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Evy_L%C3%A5%C3%A5s

https://dorinamocan.com/

Visa alla